Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | Momsafregning

Momsafregning

Afregningen af moms (momsafregning) er forskellen mellem salgsmoms (Det virksomheden skylder SKAT) og købsmoms (Det virksomheden har tilgode hos SKAT). Der er forskellige afgiftsperioder og betalingsfrister for moms. De afhænger af virksomhedens omsætning, og hvor lang tid den har eksisteret. Nystartede virksomheder og virksomheder med et momspligtigt salg på mellem 1-15 mio. kr. om året skal afregne moms hvert kvartal og angive og betale momsen senest 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb. Eksempelvis skal momsen for 1. kvartal (1/1-31/3) angives og betales senest 10. maj.

Eksempel på momsafregning:
Salgsmoms 25 kr
- Købsmoms 250 kr
=                - 225 kr

I dette tilfælde får virksomheden udbetalt de 225 kr., da købsmomsen er større end salgsmomsen.

Umiddelbart inden virksomhedens momsperiode udløber, sender SKAT en momsangivelse, (et girokort), som skal bruges til at angive og betale moms. Hvis du ikke modtager momsangivelsen, skal du kontakte SKAT. Du kan også betale momsen på Internettet. Hvis du betaler på internettet, får du ikke en momsangivelse, men en huskemail.

SKAT's Tast Selv-ordning for virksomheder. Det fremgår af ordningen, hvordan du skal gøre.

www.skat.dk

Man skal betale salgsmoms (udgående moms), uanset om kunden har betalt sin regning eller ej, og købsmomsen kan trækkes fra, selv om virksomheden endnu ikke har betalt varen. I nystartede virksomheder er købsmomsen ofte større end salgsmomsen i en periode. SKAT udbetaler forskelsbeløbet (negativ moms). Det sker normalt ca. tre uger efter, momsangivelsen er sendt ind.

Hvis du hverken har solgt eller købt nogen varer eller ydelser i perioden, skal du alligevel indberette moms. I så fald skal du skrive 0,- i alle felter, Hvis du glemmer det, skal du betale et gebyr.

Din virksomhed får en bøde, hvis momsangivelsen sendes for sent ind. Betales momsen for sent, skal der betales en rente for hver måned, der begynder fra forfaldstidspunktet. Momsangivelsen skal også sendes ind, selv om man ikke kan betale hele det skyldige beløb til tiden.

Moms ved salg af virksomhed

Når du sælger en virksomhed, skal du være opmærksom på, at hvis den nye ejer ikke er eller ikke skal momsregistreres, skal du beregne moms af salgsprisen. Beregner du ikke moms af salgsprisen, hæfter du for momsen.

Moms ved handel med udlandet

Når du handler med varer eller ydelser over landegrænser, er der særlige regler, som er forskellige alt efter, om det er et EU-land eller et tredje land. Hvis du vil handle med andre lande, bør du derfor undersøge de relevante regler.