Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | Næringsprøven

Næringsbrevsordningen ophører den 1. januar 2015

Hele næringsbrevsordningen (inkl. Næringsbasen), ophører den 1. januar 2015. Dvs. fra denne dato skal man ikke længere have næringsbrev for at drive fødevarevarevirksomhed. Man skal derfor heller ikke længere have bestået næringsprøven eller alternativt have en særlig uddannelse for at drive fødevarevirksomhed.

Nedenstående gælder således kun året ud.

Læs mere på erhvervsstyrelsen.dk

 

Foto af mand med tomater

Velkommen til næringsprøven!

Skal du starte en restaurant, en fødevarebutik eller fødevare-engrosvirksomhed?

Har du en fødevarebutik, fødevareengrosvirksomhed eller en restauration skal denne optages i Næringsbasen.

For at blive optaget i Næringsbasen skal du som udgangspunkt enten bestå en prøve eller have en relevant uddannelse. Se de godkendte uddannelser.

I personligt ejede virksomheder er det indehaveren af virksomheden, som skal optages i Næringsbasen og som skal bestå næringsprøven.

I interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber (K/S) skal alle ansvarlige deltagere optages i Næringsbasen, dvs. interessenter og komplementarer. De skal også alle opfylde prøvekravet.

I selskaber (A/S’er og ApS’er) er det selskabet, der skal optages i Næringsbasen. Det er et medlem af ledelsen, som skal bestå prøven, dog ikke nødvendigvis et medlem af den registrerede ledelse.

Selskaber, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed med catering den 1. maj 2007, eller drev selvstændig erhvervsvirksomhed med fødevareengrosvirksomhed den 1. maj 2007, skal ikke have en næringsbrevsansvarlig, men udelukkende registreres i Næringsbasen.

personligt drevne virksomheder, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed med catering den 1. maj 2007, eller drev selvstændig erhvervsvirksomhed med fødevareengrosvirksomhed den 1. maj 2007, skal indehaveren ikke til prøve, men blot registrers i Næringsbasen. 

Tag næringsprøven

Find et sted, hvor du kan tage prøven. Forbered dig med et kursus eller selv-studium. Du kan også teste din viden.

» For ansøgere til næringsprøven

Bliv optaget i Næringsbasen

Registrér din virksomhed i Næringsbasen. Alle fødevarebutikker, fødevareengrosvirksomheder og restaurationer skal være registreret i Næringsbasen for lovligt at kunne drive virksomhed.

» Næringsbasen

Bliv prøve- og/eller kursussted - find undervisningsmateriale

Information for prøve- og kursussteder. Find blandt andet blanket til ansøgning om at blive prøve- eller kursussted.

» For prøvesteder